AlphaDog

Sürünün lideridir. Öncüdür. İlktir. Eşsizdir. Tektir. Bulunduğu topluluğun standartlarını belirleyendir.